Celovite rešitve

 

- Prodaja in najem pisarniških aparatov
    Tiskalniki, večfunkcijske naprave, kopirni stroji, skenerji, telefaksi...

- Hiter in strokoven servis na lokaciji
    Redno preventivno in izredno vzdrževanje, popravila na lokaciji, nadomestne naprave

- Optimizacija stroškov pisarniškega tiskanja
    Izdelava analiz stroškov, ukrepi za takojšnje znižanje, dolgoročni plan upravljanja
    stroškov 

 

 

 

 

- Potrošni materiali, papir in pisarniški material
    Tonerji, barve, črnila, bobni, papir, folije, druge pisarniške potrebščine...  
    

 

 

- Sistemi za nadzor uporabe naprav (MPS)
    Poročila o uporabi - kdo/kje/koliko/strošek, varno tiskanje in skeniranje,
    Redno poročanje in priporočila za znižanje
    Preusmerjanje na naprave z nižjimi stroški, omejitve uporabe barvnih izpisov,..

- Arhiviranje, upravljanje z dokumenti
    Sistemi za osnovno in napredno arhiviranje
    Upravljanje z dokumenti, podpora vodenja delovnih procesov