Branje podatkov z dokumentov

S programsko opremo Scan2x definiramo podoročja in pogoje, preko katerih se na skeniranem dokumentu poišče zahtevane podatke

Podatki se med obdelavo preverijo po vsebini in logični pravilnosti.

 

Če sistem podatka ni uspel prebrati, ali je pri preverjanju zaznal nepravilnosti, opozori operaterja, ki podatek optično preveri.

Ob tem je operaterju na razpolago povečan segment dokumenta, kjer se podatek nahaja, za lažje preverjanje.

 

Po potrditvi se podatki prenesejo v ustrezno csv ali XML tabelo, ki je pripravljena za uvoz v računovodski, ali kateri drug program za obdelavo.

 

Primer iz prakse:

Pri knjiženju prejetih računov in prenosu podatkov v Glavno knjigo Vasco je bila obdelava podatkov preko skeniranja 3-5x hitrejša od ročnega knjiženja.

 

Za več informacij, kako lahko vi pospešite obdelavo dokumentov, klinjite TUKAJ