Kje vam lahko effectiveoffice pomaga pri vašem poslovanju

        

 

Poslovne procese v vašem podjetju lahko izboljšate na mnogo načinov:

 

Prodaja

 • Postopki za upravljanje ponudb, follow-up prodajalcev, vse ponudbe na enem mestu, statistika uspešnosti izdanih ponudb ....
 • Postopki za upravljanje izdaje faktur, digitalizacija, količinsko skeniranje za elektronski arhiv ....
 • Postopki za obravnavo reklamacij, določanje upravičenosti, statistika po artiklih, vodenje nadomestil, vračila dobaviteljem, ....
 • Postopki za vodenje servisa, prevzem naprav v servis, postopki obravnave in izvedbe storitev, vračilo strankam, obračun storitev...
 • ....

Nabava

 • Vodenje prejetih faktur, potrjevanje, plačila, arhiviranje...
 • ....

Administracija

 • Upravljanje s pogodbami (kupci, dobavitelji...), nadziranje izteka in podaljšanj
 • Vodenje, razvrščanje in arhiviranje vhodne pošte, elektronsko posredovanje v druge postopke (npr, prejete fakture v potrditev)
 • Vodenje delovodnika, številčenje, datum prejema dokumenta ....
 • ....

Kadrovska

 • Postopek prijave odsotnosti (dopust), vodenje drugih odsotnosti, obveščanje računovodstva o odsotnosti delavca,...
 • Vodenje in hramba kadrovskih dokumentov (pogodbe, odločbe, prijavni obrazci...) za vsakega delavca
 • Spremljanje izteka in obnavljanja dokumentov ali statusov zaposlenih (delovna dovoljenja, vize, certifikacije, ...
 • Spremljanje, upravljanje in hramba dokumentov cikličnih aktivnosti (Evaluacije, letni razgovori, ....)
 • Izvajanje postopkov zaposlovanja (ocenjevanje kandidatov, razgovori, pogodba, delovna sredstva, ...)
 • ......

Varstvo pri delu in požarno varstvo

 • Vodenje postopkov iz izjave o varnosti, opominjanje na izdelavo cikličnih evidenc, hranjenje dokumentacije, pregledi gasilnikov in drugih naprav
 • Vodenje zdravniških pregledov delavcev, izdelava napotilnih listov, hramba zdravniških spričeval...
 • Vodenje izobraževanj zaposlenih o varstvu pri delu in požarnem varstvu, hramba potrdil in certifikatov ...
 • .....

Službena vozila

 • Digitalna hramba vseh dokumentov, obnavljanje zavarovanj in registracije
 • Plačila kreditov/leasingov, pogodbe in zapisniki....
 • Vodenje servisov, popravil, menjave pnevmatik, hramba dokumentacije in statistike po kilometrih
 • Dokumentacija o služenih potovanjih, mesečna oddaja, vodenje porabe goriva ....
 • .....

 

Našteli smo samo nekatere. 

Kot vidite, je lahko sistem EffecitveOffice uporaben na mnogo različnih področjih, kjer nadgradi vaše obstoječe poslovne procese, omogoči boljše sodelovanje in vam olajša delo.

 

Preberite še o:   

Kaj je DMS ? 

Kaj je BPM ?